Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giao nhận I.C.E

- Công ty do người Hàn Quốc làm chủ.
- Chuyên nhận vận chuyển hàng hóa Quốc tế
- Là một trong 10 chi nhánh nhỏ của công ty mẹ tại Hàn Quốc.
Chia sẻ
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giao nhận I.C.E đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn