Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đại Thành

Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đại Thành chuyên sản xuất:
- Các sản phẩm dùng trong quá trình lấy mẫu bệnh phẩm cho xét nghiệm IVD
- Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát và phụ kiện dùng cho máy phân tích huyết học
- Máy phân tích huyết học
- Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát và phụ kiện dùng cho hệ thống xét nghiệm ELISA bán tự động
- Hệ thống xét nghiệm Elisa (máy đọc, máy rửa)
Chia sẻ
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đại Thành đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn