Công ty TNHH Tiếp Vận Kỳ Anh

Tiền thân từ tập đoàn lớn. Công ty hoạt động mạnh trong lĩnh vực vận chuyển trong và ngoài nước, làm thủ tục hải quan. Công ty thành lập dưới sự góp sức của những quản lý nhiều kinh nghiệm, thâm niên lâu năm trong nghề. Đây là môi trường năng động, cơ hội cho các bạn thể hiện và cùng góp sức tạo nên vị trí trong công ty ngay từ đầu. Cty TNHH Tiếp Vận Kỳ Anh rất hoan hỉ chào đoán các ứng viên năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, có trình độ, ..
Chỉnh sửa
Chia sẻ
Công ty TNHH Tiếp Vận Kỳ Anh đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn