Công ty TNHH TIẾP VẬN SAS VŨNG ÁNG tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tiểu Khu 5 - Khu Phố 1 - Thị Trấn Kỳ Anh - Huyện Hỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh

Website:

CTY TNHH Tiếp Vận S.A.S. Vũng Áng được thành lập vào năm 2010, đang thực hiện các dự án tại Cảng Vũng Áng.
Ngành nghề kinh doanh:
-Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, đại lý giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
-Đại lý mua bán, ký gửi, kho bãi hàng hóa; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.
-Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải……..

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH TIẾP VẬN SAS VŨNG ÁNG đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn