CÔNG TY TNHH TM DV HIỆP VƯƠNG

Công Ty TNHH TM-DV Hiệp Vương là một công ty Nhuộm và Hoàn Tất Vải
Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hòa không khí (không hoạt động tại trụ sở)

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: định hình vải ( không hoạt động tại trụ sở)
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: khu du lịch sinh thái; khu nghĩ dưỡng ( không hoạt động tại trụ sở)
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
chi tiết: bán buôn than đá và nhiên liệu rắn (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG)
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH TM DV HIỆP VƯƠNG đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn