CÔNG TY TNHH TM SX NGỌC HẠNH

1322 (Chính)
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất chăn - ra - gối - nệm, quần áo trẻ em và khăn các loại (trừ gia công hàng đã qua sử dụng và không tẩy - nhuộm - hồ - in tại trụ sở).
4641
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Mua bán chăn - ra - gối - nệm, quần áo trẻ em và khăn các loại.
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH TM SX NGỌC HẠNH đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn