CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST CHI NHÁNH QUẬN TÂN BÌNH tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 219 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình

Website: website cÔng ty sctv: www.sctv.com.vn

Hoạt động truyền hình cáp. Thiết kế, thi công làm dịch vụ lắp đặt hệ thống truyền hình cáp. Hoạt động viễn thông khác: cung cấp dịch vụ Internet.

DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH CÁP - TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ TRÊN MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP VÀ DỊCH VỤ NTERNET SCTV

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST CHI NHÁNH QUẬN TÂN BÌNH đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn