Công ty TNHH Tư Vấn Đầu tư Xây dụng An Bình Minh tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Khu Dịch vụ Văn La P. Phú La, Hà Đông, Hà Nội(đối diện số 560 Quang Trung Hà Đông Hà Nội )

Website:

Công ty TNHH tư vấn Đầu Tư Xây Dựng An Bình Minh : Là công ty hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực :
a. Tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát.
+ Tư vấn thiết kế các dự án Điện tử, Viễn thông, truyền thanh, truyền hình.
+ Tư vấn giám sát thi công cung cấp lắp đặt thiết bị điện tử viễn thông.
+ Thiết kế các công trình XD dân dụng, giao thông, thủy lợi.
b. Thi công xây dựng:
+ Thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
c. Sản xuất và lắp giáp thiết bị điện tử viễn thông:
+ Cung cấp, sản xuất, lắp ráp và lắp đặt các thiết bị Điện tử, viễn thông : ( truyền thanh, truyền hình, thiết bị điện tử dân dụng).


LINK ẢNH VỊ TRÍ CÔNG TY:
s1164.photobucket.com/albums/q561/anbinhminh/?action=view¤t=vitricongty.jpg

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Tư Vấn Đầu tư Xây dụng An Bình Minh đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn