Công ty TNHH Vân Long tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 15A An Trì Hùng Vương Hồng Bàng Hải Phong

Điện thoại: 0313798886

Website: vanlongplastic.com.vn

Là một trong những công ty hàng đầu về sản suất nhựa

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Vân Long Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Vân Long

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn