CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN KIM CƯƠNG

Diamond Shipping was established from cargo professionals who has rich experience in international freight forwarding and logistics.

For the sole purpose of being a major player in the Vietnamese freight forwarding market by giving international freight forwarding services and Logistics Provider .

Our purpose was to build up a company with...
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN KIM CƯƠNG đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn