Công Ty TNHH Vận Tải Biển Quốc Tế Hải Phòng tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 284 Đà Nẵng -Ngô Quyền - Hải Phòng

Website:

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng hải : chuyên cung ứng và cho thuê thuyền viên chuyên nghiệp ,vận tải hàng ven biển ,viễn dương,mô giới hàng hoá ,cho thuê tàu thuyền mua bán tàu thuyền cũ mới,dịch vụ kho bến bãi...

Dịch vụ làm sổ thuyền viên ,hộ chiếu ,đổi trực ca,các giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ nâng cao...một cách nhanh gọn,giá cả cả hợp lý...

Tài khoản chưa xác thực

Công Ty TNHH Vận Tải Biển Quốc Tế Hải Phòng đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn