Công ty TNHH Vastco Garments tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.3715052

Website:

Công ty TNHH Vastco Garments là công ty 100% vốn Đài Loan, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Vastco Garments Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Vastco Garments

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn