Công ty TNHH Vệ sinh công nghiệp Quang Minh tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 216 Hải Triều - Quán Toan - Hồng Bàng

Điện thoại: 0313748666

Website: vesinhcongnghiepquangminh.com

Công ty Quang Minh chuyên:
- Cung cấp văn phòng phẩm
- Vệ sinh công nghiệp
- Nội thất văn phòng

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Vệ sinh công nghiệp Quang Minh Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Vệ sinh công nghiệp Quang Minh

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn