Công ty TNHH Vệ sinh công nghiệp Quang Minh tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 216 Hải Triều - Quán Toan - Hồng Bàng

Website: vesinhcongnghiepquangminh.com

Công ty Quang Minh chuyên:
- Cung cấp văn phòng phẩm
- Vệ sinh công nghiệp
- Nội thất văn phòng

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Vệ sinh công nghiệp Quang Minh đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn