CÔNG TY TNHH VEGA PROJECTS VIỆT NAM

Vega Projects Việt Nam is a member of Vega Global.
VEGA Founded in 1986, Vega evolved from a local distributor of audiovisual equipment to a total solution provider in pro AV/IT industry with 500 qualified personnel working at more than 20 branches in APAC, Europe and USA. Today, we are one of the leading international AV/IT companies and have the full...
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH VEGA PROJECTS VIỆT NAM đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn