Công Ty TNHH Việt Nam Hipster

- Hoàn thiện sản phẩm dệt
(trừ in ấn trên bao bì; in ấn trên vải sợi, dệt, may, đan)
- Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)
- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(chỉ được sản xuất, gia công, may trang phục sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)
- In ấn
(trừ in ấn trên bao bì; in ấn trên vải sợi, dệt, may, đan)
- Sản xuất sản phẩm từ plastic
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép. Bán buôn seam, keo dán vải, keo tricot, màng bảo vệ.
Chia sẻ
Công Ty TNHH Việt Nam Hipster đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn