CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WACOAL tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 110 Đường Amata, Kcn Amata, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai

Điện thoại: 061.3936770

Website: wacoal.com

Công ty Wacoal Corp. là Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất trang phục lót phụ nữ hàng đầu thế giới, được thành lập từ năm 1949, Công ty hiện có nhiều chi nhánh ở các nước trên thế giới như ở Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Công ty TNHH Việt Nam Wacoal là một trong những chi nhánh của Wacoal Nhật Bản tại Châu Á, được thành lập từ năm 1997 tại khu Công nghiệp Amata.

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WACOAL Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WACOAL

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn