Công ty TNHH Viết Tiến Việt Nam

Chúng tôi là những người anh em từng đi làm công cùng nhau, và chúng tôi quyết mở công ty. Chúng tôi là một doanh nghiệp trẻ, làm việc nhiệt huyết và sáng tạo.

Chúng tôi mang đến những bữa ăn chất lượng, an toàn cho các quán cơm để phục vụ người lao động.
Chúng tôi cung cấp cho các quan ăn gia đình, nhà hàng, khách sạn.
Chúng tôi là những người đi bán "Thịt".
Chia sẻ
Công ty TNHH Viết Tiến Việt Nam đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn