Công ty TNHH Vina Fly Ash and Cement tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Phòng 1712. N09 B1. Lideco. Dich Vong. Cau Giay. Ha Noi

Website: http://trobayvietnam.com.vn

Công ty TNHH VINA FLY ASH AND CEMENT là công ty sản xuất và tái chế Tro bay nước ngoài đầu tiên thực hiện dự án tái hoạt dụng tro xỉ than ở Việt Nam đặt trụ sở tại Km 30+400 Quốc lộ 18A ,thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Vina Fly Ash and Cement đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn