Công ty TNHH Vitex Nutrition & Health Vietnam

Vitex Nutrition & Health Vietnam - 69 A, Đường 39, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Vitex Nutrition & Health Vietnam là nhà phân phối độc quyền Thực phẩm bổ sung dinh
dưỡng chiết xuất từ thực vật của Nhãn hàng VITEX Nutrition Canada. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp
cho hàng triệu người Việt Nam có sức khỏe tốt và duy trì sức khỏe tốt để có một cuộc sống hạnh
phúc và thành công
Tầm nhìn của chúng tôi tập trung hướng tới các lĩnh vực sau:
1. Dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe
2. Đào tạo và giáo dục về chăm sóc sức khỏe
3. Phát triển bản thân
Chia sẻ
Công ty TNHH Vitex Nutrition & Health Vietnam đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn