Công ty TNHH VK LINK

Công Ty TNHH Vk Link/VK LINK CO., LTD
Trụ sở: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 208 Nguyen Huu Canh, Ward 22, ho Chi Minh City
VK Link là liên doanh giữa Hàn Quốc và Việt Nam/ VK Link is a joint venture between Korea and Vietnam
Chúng tôi đang thực hiện công việc IT Outsourcing (ITO) tại Việt Nam/ We are working on IT Outsourcing (ITO) in Vietnam
Ngoài việc phát triển CNTT ổn định và xây dựng / hỗ trợ cơ sở hạ tầng CNTT/ In addition tostable IT development and building / supporting IT infrastructure.
TỔNG DỊCH VỤ NGOÀI NGAY (ITO) để giúp khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh của họ/ TOTAL IMMEDIATE SERVICE (ITO) to help customers achieve their business goals.
Chúng tôi đang dần mở rộng và tìm kiếm thêm thành viên cho nhóm của chúng tôi tại Việt Nam. We are gradually expanding and looking for more members for our group in Vietnam.
Tham gia cùng chúng tôi và lớn lên cùng nhau!
Join us and grow up together!
Chia sẻ
Công ty TNHH VK LINK đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn