CÔNG TY TNHH WOOYANG VINA tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 579/1 Lê Văn Khương, P.hiệp Thành, Q.12, Tp.hcm

Website:

CÔNG TY TNHH WOOYANG VINA CÓ VỐN 100% TỪ HÀN QUỐC, CHUYÊN VỀ MAY MẶC XUẤT KHẨU, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC THOÁNG MÁT CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH, MỌI CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG HIỆN HÀNH...

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH WOOYANG VINA đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn