CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG AN KHANG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG AN KHANG
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

+ Cung cấp nhân viên làm Giám sát an toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp
+ Đào tạo nhân viên Giám sát ATLĐ về làm việc cho doanh nghiệp của Công ty.
+ Đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn lao động, chứng chỉ sơ cấp các nghề (Hàn, Điện, Xây Dựng, Lái Cẩu Tháp, Xe Cuốc, Máy Đào, Vận Thăng, Giàn Dáo....)
+ Cung cấp hồ sơ năng lực kỹ sư ATLĐ và biện pháp thi công an toàn để đấu thầu.
+ Cử nhân sự làm việc với các cơ quan Thanh Tra về ATLĐ để gỡ rối hồ sơ sự cố về ATLĐ
+ Kiểm định, dán tem máy móc thiết bị (Cầu Tháp, Vận Thăng, Máy Hàn, Xe Đào...)
+ Sản Xuất bán các loại Biển Báo An Toàn, Biển Báo Giao Thông theo tiêu chuẩn Quốc Gia
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG AN KHANG đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn