Cong ty TNHH xay lap dien Quoc Khang tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 56 Thien Phuoc P.9 Tan Binh

Website:

Công ty TNHH xây lắp điện Quốc Khang được thành lập vào tháng 05 năm 2008, đặt trụ sở tại số 56 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM

Tài khoản chưa xác thực

Cong ty TNHH xay lap dien Quoc Khang đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn