Cong ty TNHH Year 2000 tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 934/1 Ql 1A-Linh Trung- Thủ Đức

Điện thoại: 0838974366

Website:

Công ty TNHH Year 2000 100% vốn nước ngoài.
Hoạt động bên lĩnh vực sản xuất, gia công hàng điện tử.
Với qui mô ngày càng mở rộng, công ty tuyển dụng bổ sung nhân sự một số vị trí sau:
1.Nhân viên Y Tế.
2.Nhân viên điều hành sản xuất.

Tài khoản chưa xác thực

Cong ty TNHH Year 2000 Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cong ty TNHH Year 2000

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn