Cong ty TNHHH HaeSung Vina tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Lo 7, Kcn Khai Quang, Vinh Yen, Vinh Phuc

Điện thoại: 02113696991

Website:

100% von cua Han Quoc

san xuat camera va thiet bi quang hoc

Tài khoản chưa xác thực

Cong ty TNHHH HaeSung Vina Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cong ty TNHHH HaeSung Vina

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn