CTY CỔ PHẦN UNICOM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: P204, Số 105 Láng Hạ

Website: unicom@unicom.com.vn

“Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và xây dựng hệ thống kinh doanh cho các doanh nghiệp tại Miền Bắc. Là số 1 về cung cấp các chương trình đào tạo Giám đốc Điều hành (CEO), Giám đốc Nhân sự (CPO), Giám đốc Tài chính (CFO), Giám đốc Kinh doanh (CCO), Giám đốc Marketing (CMO),...cũng như các khoá đào tạo về kỹ năng ứng dụng chuyên nghiệp giúp nâng cao năng lực tác nghiệp cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp cao, cấp trung và nhân sự cho các công ty hoạt động ở Việt Nam.”

Tài khoản chưa xác thực

CTY CỔ PHẦN UNICOM đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn