Cty Cổ Phần Việt-Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Đường Số 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1

Website: www.conco.com.vn

Cty Cổ Phần Việt-Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc, tên giao dịch : PROCONCO. là một trong những Công Ty hàng đầu về sản xuất thức ăn gia súc và thủy sản được thành lập năm 1991 với trên 1.000 CBNV, ngoài trụ sở chính tại Đồng Nai còn có 3 Nhà Máy chi nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng và Cần Thơ.

Tài khoản chưa xác thực

Cty Cổ Phần Việt-Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn