Cty Cổ Phần Việt-Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Đường Số 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1

Điện thoại: 0613834127

Website: www.conco.com.vn

Cty Cổ Phần Việt-Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc, tên giao dịch : PROCONCO. là một trong những Công Ty hàng đầu về sản xuất thức ăn gia súc và thủy sản được thành lập năm 1991 với trên 1.000 CBNV, ngoài trụ sở chính tại Đồng Nai còn có 3 Nhà Máy chi nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng và Cần Thơ.

Tài khoản chưa xác thực

Cty Cổ Phần Việt-Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cty Cổ Phần Việt-Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn