CTy CP CO DIEN LANH HOA PHAT THINH tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 130/A16 Pham Van Hai, Phuong 2, quan Tan Binh,TP.HCM

Website: thevu.hoaphatthinh@yahoo.com.vn

Cty chuyen mua ban, thiet ke, bao tri he thong co dien lanh,dien dan dung ,dien cong nghiep, do dien gia dung .....

Tài khoản chưa xác thực

CTy CP CO DIEN LANH HOA PHAT THINH đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn