CTy CP CO DIEN LANH HOA PHAT THINH tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 130/A16 Pham Van Hai, Phuong 2, quan Tan Binh,TP.HCM

Điện thoại: 08 399 10 966

Website: thevu.hoaphatthinh@yahoo.com.vn

Cty chuyen mua ban, thiet ke, bao tri he thong co dien lanh,dien dan dung ,dien cong nghiep, do dien gia dung .....

Tài khoản chưa xác thực

CTy CP CO DIEN LANH HOA PHAT THINH Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CTy CP CO DIEN LANH HOA PHAT THINH

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn