CTY CP ĐT KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VIỆT NAM

Công ty Cp ĐT Kiểm Định An Toàn Việt Nam là đơn vị chức năng chuyên về lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động. Huấn luyện và kiểm định là lĩnh vực mà nhà nước bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện.
Chia sẻ
CTY CP ĐT KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VIỆT NAM đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn