CTY CP Tư Vấn Và Đầu Tư BĐS Đại Điền Hưng

Chúng tôi, Công tyTV -ĐT Bất Động Sản Đại Điền Hưng được thành lập bởi các cổ đông sáng lập có uy tín, là một doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam. Đầu tư phát triển dự án bất động sản;
- Hợp tác góp vốn và các nguồn lực khác để đầu tư phát triển dự án bất động sản;
- Tiếp thị, môi giới và phân phối các loại bất động sản;
- Các hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản khác.
Chia sẻ
CTY CP Tư Vấn Và Đầu Tư BĐS Đại Điền Hưng đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn