Cty CP Tư Vấn và Giám Sát Xây Dựng Thăng Long tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Phòng 1202 – Nhà B – Licogi 13 - Số 164 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 0989886108

Website:

Cty Xây dựng

Tài khoản chưa xác thực

Cty CP Tư Vấn và Giám Sát Xây Dựng Thăng Long Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cty CP Tư Vấn và Giám Sát Xây Dựng Thăng Long

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn