Cty TNHH 1 Tv cấp nước Thái Hòa tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Hòa Hiếu - Tx Thái Hòa - Na

Website:

Cty TNHH 1 Tv cấp nước Thái Hòa là công ty do UBNd tỉnh làm chủ sở hữu, 100% vốn Nhà nước;
Hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật lao động và các quy định khác của Pháp luật Nha nước VN

chức năng chính là Khai thác, vận hành, quản lý và bơm nước cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Thái Hòa, Nghẹ An

Tài khoản chưa xác thực

Cty TNHH 1 Tv cấp nước Thái Hòa đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn