Cty TNHH Banpo Viet Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: TT Đu - Phú Lương _ Thai Nguyen

Điện thoại: 84-0280-3674636

Website:

Công ty TNHH Banpo Việt Nam là công ty 100% đầu tư của Hàn Quốc, chuyên về lĩnh vực may mặc xuất khẩu.

Tài khoản chưa xác thực

Cty TNHH Banpo Viet Nam Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cty TNHH Banpo Viet Nam

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn