Cty TNHH Banpo Viet Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: TT Đu - Phú Lương _ Thai Nguyen

Website:

Công ty TNHH Banpo Việt Nam là công ty 100% đầu tư của Hàn Quốc, chuyên về lĩnh vực may mặc xuất khẩu.

Tài khoản chưa xác thực

Cty TNHH Banpo Viet Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn