Cty TNHH MTV Máy - Thiết bị Dầu khí Sài Gòn tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 351/31 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh

Điện thoại: 54453697

Website:

Quy mô công ty trên 20 người

Tài khoản chưa xác thực

Cty TNHH MTV Máy - Thiết bị Dầu khí Sài Gòn Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cty TNHH MTV Máy - Thiết bị Dầu khí Sài Gòn

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn