CTy TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng Miền Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 67/46L Đinh Tiên Hoàng, P3, Q. Bình Thạnh

Website: cdc.biz

công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng Miền Nam (CDCs) là doanh nghiệp kế thừa năng lực uy tín kinh nghiệm quyền lợi và công nợ của chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) và chi nhánh công ty tư vấn thiết kế xây dựng - Bộ Xây dựng trước khi cổ phần hóa

Tài khoản chưa xác thực

CTy TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng Miền Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn