CTY TNHH PNP CHEMITECH tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Lô G0-1, Kcn Đức Hòa 1, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An

Điện thoại: 0723779599

Website: www.phpchemitech.com

N/A

Tài khoản chưa xác thực

CTY TNHH PNP CHEMITECH Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CTY TNHH PNP CHEMITECH

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn