CTY TNHH SX ĐIỆN TỬ SMART VIỆT NAM

- Công ty TNHH Smart Việt Nam là công ty vốn 100% đầu tư của Trung Quốc.
- Ngành nghề chính: Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chia sẻ
CTY TNHH SX ĐIỆN TỬ SMART VIỆT NAM đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn