Cty TNHH SX TM DV Tiến Thành tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Cụm Cn Dĩnh Kế - Tp Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Website:

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ TIẾN THÀNH (một trong những nhà phân phối lớn nhất của Công ty Procter & Gamble Việt Nam) là công ty có môi trường làm việc năng động và đầy thách thức.

Tài khoản chưa xác thực

Cty TNHH SX TM DV Tiến Thành đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn