Cty TNHH Tasko Vina (Hóc Môn) tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 79C Dương Công Khi, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn

Website:

Công ty TNHH TASKO VINA Là Cty may nón kết 100% Vốn đầu tư nước ngoài.(Hàn Quốc)

Tài khoản chưa xác thực

Cty TNHH Tasko Vina (Hóc Môn) đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn