Cty TNHH Tasko Vina (Hóc Môn) tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 79C Dương Công Khi, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn

Điện thoại: 087139053

Website:

Công ty TNHH TASKO VINA Là Cty may nón kết 100% Vốn đầu tư nước ngoài.(Hàn Quốc)

Tài khoản chưa xác thực

Cty TNHH Tasko Vina (Hóc Môn) Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cty TNHH Tasko Vina (Hóc Môn)

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn