CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TÍN

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TÍN
♦ Văn Phòng Chính Số nhà BT71, Đường Bùi Thị Xuân – Phường Võ Cường – TP. Bắc Ninh – Tỉnh Bắc
Ninh-Việt Nam

LĨNH VỰC KINH DOANH :
♦ Cước Đường Biển và cước Hàng Không Quốc Tế xuất nhập khẩu Việt Nam
♦...
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TÍN đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn