Cty TNHH ViỆT NAM K. K. PLASTIC tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 2A, Đường Dân Chủ, Kcn Visip 2, Phường Hòa Phú, Txtdm

Điện thoại: 06503628288

Website:

công ty thành lập từ 2008,với qui mô trên 100 nhân viên

Tài khoản chưa xác thực

Cty TNHH ViỆT NAM K. K. PLASTIC Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cty TNHH ViỆT NAM K. K. PLASTIC

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn