Cty TNHH ViỆT NAM K. K. PLASTIC tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 2A, Đường Dân Chủ, Kcn Visip 2, Phường Hòa Phú, Txtdm

Website:

công ty thành lập từ 2008,với qui mô trên 100 nhân viên

Tài khoản chưa xác thực

Cty TNHH ViỆT NAM K. K. PLASTIC đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn