Cty TNHH XD-SX-TM Trường Giang

Công ty TNHH Xây dựng – Sản xuất – Thương Mại Trường Giang ( TG Co.; LTD) chuyên

1/ Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
2 / Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
3/ Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống...
Chia sẻ
Cty TNHH XD-SX-TM Trường Giang đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn