Dat Quang Constructional Investing & Consulting JSC tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 315 Hai Phong, Thanh Khe, Da Nang

Điện thoại: 0511 3750964

Website:

Dat Quang Constructional Investing & Consulting JSC. was established in 2006. Our major is focused on design and construction of civil buildings, irrigation works and infrastructure as well. Our priority of any project is not just only the quality of works, but also the deadline of client and their satisfaction.

Tài khoản chưa xác thực

Dat Quang Constructional Investing & Consulting JSC Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Dat Quang Constructional Investing & Consulting JSC

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn