FAST - CTY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Hà Nội, Tp. HCM, Đà Nẵng

Website: www.fast.com.vn

Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) là một trong những nhà cung cấp phần mềm quản lý tài chính kế toán và ERP hàng đầu tại Việt Nam.

- Công ty có 3 VP tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và 1 Trung tâm Phát triển phần mềm.

- Mục tiêu của FAST: Là “Đối tác lâu dài, tin cậy” của khách hàng, các đối tác và cộng đồng xã hội.

- Chiến lược của FAST: “Nhanh hơn - Thông minh hơn”.

Tài khoản chưa xác thực

FAST - CTY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn