FOSTER ELECTRIC (BAC NINH) CO., LTD tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Vsip Bac Ninh

Website:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER BẮC NINH LÀ CÔNG TY 100% VỐN ĐẦU TƯ CỦA NHẬT BẢN, HIỆN ĐANG SẢN XUẤT TAI NGHE ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, VỚI QUY MÔ 6.000 CÔNG NHÂN KHI ĐẠT 100% CÔNG SUẤT.
CÔNG TY LIÊN TỤC CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NỮ, TỪ 18- 35 TUỔI, KHÔNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ. THU NHẬP BÌNH QUÂN THÁNG KHOẢNG 3 TRIỆU ĐỒNG. CÁC CHẾ ĐỘ, PHÚC LỢI TỐT.

Tài khoản chưa xác thực

FOSTER ELECTRIC (BAC NINH) CO., LTD đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn