GOLDSUN MEDIA GROUP tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tầng 19, toà nhà Keangnam Hanoi Landmark

Website: http://goldsungroup.com.vn/

GOLDSUN MEDIA GROUP LÀ TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
WEBSITE: www.goldsungroup.com.vn
ADRESS:
- Hanoi: KEANGNAM HANOI LANDMARK TOWER
Block 1905, 1906, 19th Floor,
Keangnam Building, Pham Hung Road, Hanoi
Tel: (84-4) 3553 6939 Fax: (84-4) 3553 6940

- Ho Chi Minh City: PETRO TOWER
Unit 802, 1-5 Le Duan, Dist. 1, HCMC.
Tel: (84-8) 3910 6848 Fax: (84-8) 3829 2252

- Da Nang City: FAFILM TOWER
2nd Floor, No79 Quang Trung, Danang
Tell/fax: (84-511) 3888 422

Tài khoản chưa xác thực

GOLDSUN MEDIA GROUP đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn