Grand Plaza Hanoi Hotel tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 117 Tran Duy Hung

Website:

Khách sạn 5 sao lớn nhất Hà Nội sắp khai trương (dự kiến Q4 năm 2010).

Tài khoản chưa xác thực

Grand Plaza Hanoi Hotel đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn