Hệ thống Nhà sách ADCBook - Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông

Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế bản, xuất bản sách và sở hữu hệ thống bán lẻ ADCBOOK .
Chia sẻ

Việc làm Hệ thống Nhà sách ADCBook - Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông tuyển dụng

Đã tìm thấy 3 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Hệ thống Nhà sách ADCBook - CP Mĩ thuật và Truyền thông

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn