Chi tiết hồ sơ ứng viên

- Lượt xem: 2,195 - Lượt xem thông tin: 2
Vũ Văn Chín

Vũ Văn Chín

(#181) Để mở chức năng xem thông tin liên hệ Người tìm việc Quý khách vui lòng tham gia Chương trình lọc hồ sơ.
Hoặc liên hệ HOTLINE (bấm vào đây để xem)

Hotline miền Nam Hotline cho Nhà tuyển dụng miền Nam

0917 278 794 Ms.Minh 0917 593 896 Ms.Thụy Vy 0917 593 891 Ms. Ân 0917 278 240 Ms. Huệ 0917 278 501 Ms.Nguyên 0917 588 679 Ms.Hương 0902 443 938 Phương Thanh 0917 593 894 Ms.Diệu 0917 278 496 Ms.Vi 0915 299 336 Ms.Trúc 0915 753 938 Ms.Thanh Hiền 0917 588 676 Ms.Vân 0917 278 503 Ms.Phượng 0917 278 493 Ms.Phúc 0917 278 507 Ms.Liên 0917 593 893 Ms.Thảo 0917 588 670 Hoàng Dung 0915 653 938 Ms.Tuyền 0917 593 895 Ms.Thủy 0917 588 674 Ms.My 0917 278 404 Ms.Phượng Võ 0917 998 672 Ms. Mi Trịnh 0917 588 675 Ms.Hỷ Thúy 0917 278 492 Ms.Hạnh 0915 299 346 Ms.Trang 0918 968 810 Ms.Tú Xuyên 0918 968 807 Ms.Nhung 0917 588 673 Bảo Nguyên 0918 968 793 Nguyễn Hương 0917 588 677 Ms.Thư 0917 998 678 Ms.Ngọc Thúy 0911 521 278 Ms.Hồng Thảo 0915 299 337 Ms.Khuyên 0911 403 938 Ms.Thương 0917 588 671 Ms.Nga 0912 283 938 Ms.Lê Thảo 0917 588 678 Ms.Hoa 0918 995 378 Nguyên Hạnh 0918 505 778 Ms.Dương 0918 968 790 Ms.Phương 0917 998 675 Ms.Ly 0915 299 339 Ms.Thuý 0909 317 938 Ms.Phụng

Hotline miền Bắc Hotline cho Nhà tuyển dụng miền Bắc

0911 423 938 Ms. Dung 0918 968 792 Ms.Lê Huyền 0911 737 786 Ms.Kim Ngân 0911 737 526 Ms. Thắm 0917 593 899 Ms.Giang 0911 737 524 Ms.Ninh Liễu 0917 593 889 Ms.Lam 0918 968 797 Ms.Thanh 0911 737 688 Ms.Uyên 0919 290 897 Ms. Ngân 0911 737 525 Ms.Nụ 0919 290 895 Ms. Huyền 0911 737 522 Ms. Bẩy 0918 968 791 Ms.Nguyễn Hà 0918 968 802 Ms.Hà 0918 968 796 Ms.Ánh Ngọc 0918 968 809 Ms.Mai Hương

Thông tin chung

Tiêu đề hồ sơ: Xin Viec Lam Chuyen Nganh Xay Dung Dan Dung Va Cong Nghiep


Học vấn

Thời gian học Trình độ Tên trường Chuyên ngành
2004 Trung Cap Chuyen Nghiep(Nganh Xau Dung Dan Dung Va Cong Nghiep) Truong Cao Dang Xay Lap Dien: Pho Yen, Thai Nguyen thi dau vao truong trung hoc xay lap dien:
-Tu thang 10 nam 2001hoc het den thang 4 nam 2004 tot nghiep ra trung
-Tu thang 5 nam 2004 xin vao cong ty co phan lap may dien nuoc va xay dung
-Dia chi 198 Nguyen Tuan ,Thanh Xuan ,Ha Noi
NOI DUNG CONG VIEC:
-Tu thang 5 nam 2004 lam tai du an: Khu chung cu Trung Hoa ,Nhan Chinh,Thanh Xuan ,Ha Noi. den thang 12 nam 2004.
- Chuc vu: Can Bo ky thuat thi cong truc tiep tai cong truong va lam ho so quyet toan.
_Tu thang 1nam 2005 chuyen cong tac vao sai gon va mo chi nhanh tai thanh pho ho chi minh
-Dia chi:20/69 Ho Dac Di, Phuong Tay Thanh, Quan Tan Phu, TPHCM.
- Tu thang 1 nam 2005 den thang 6 nam 2006 lam tai Du an: Khu dan cu phuoc an - long tho ,Nhon Trach, Dong Nai.
-Chuc vu : Can Bo ky thuat th cong va lam ho so thanh quyet toan.
Sau do duoc su ung ho cua cong ty cho di thi dai hoc tai truong dai hoc giao thong van tai TPHCM da dau.
-Tu thang 9 nam 2006 cong ty cho chuyen len du An de duoc di hoc thuan loi: tai du an : Khu do thi sinh thai chanh my, thi xa thu dau mot, tinh Binh Duong den nay va cung hoc va nay da tot nghiep xong bang dai hoc:
Do nhu cau thang tien cua cong ty co phan lap may dien duoc va xay dung khong dap ung muc luong cho thoa thuan nen muon chuyen cong tac moi cho phu hop voi muc luong theo thoa thuan.Rat mong su giup do cua cac quy cong ty.
Tinh tinh: Trung thuc, hien lanh, moi y chi luon luon hoc hoi voi cac su chi dan cua cap tren,
2010 Dai Hoc Dai Hoc Giao Thong Van Tai Thanh Pho Ho Chi Minh Da hoc qua chuong trinh hoc dai hoc tai truong dai hoc giao thong van tai 4 nam
2010 Chung Chi Giam Sat Vien Quan Ly Dao Tao Va Day Nghe Ha Noi da duoc dao tao qua chuong trinh giam sat thi cong cong trinh
2010 Chung Chi Chi Huy Truong Cong Truong Vien Quan Ly Dao Tao Va Day Nghe Ha Noi da duoc dao tao qua chuong trinh chung chi chi huy truong cong trinh
2010 Chung Chi Ban Quan Ly Du An Vien Quan Ly Dao Tao Va Day Nghe Ha Noi da duoc dao tao qua chuong trinh hoc dieu hanh ban quan ly du an
2010 Dai Hoc :chuyen Nganh Xay Dung Dan Dung Va Cong Nghiep Dai Hoc Giao Thong Van Tai Thanh Pho Ho Chi Minh vua hoc vua lam tu nam 2006 den nam 2010 hoc taij truong Dai hoc giao thong van tai thanh pho ho chi minh.
-Qua trinh vua hoc vua lam, mot buoi di lam va mot mot buoi di hoc do duoc cong ty tao dieu kien ve cong viec hoc va cung da chap nhan voi muc luong trong qua trinh lam viec trong ty co phan lap may dien nuoc va xay dung tai TPHCM.
-Nay mong muon duoc doi moi ve mot so cong viec trong mot cong viec moi de duoc lam mot moi truong nang dong, phat huy het nhung kha nang minh da hoc va lam trong nhung nam vua qua nen muon duoc tim mot cong viec lam cho phu hop voi kha nang va kinh nghiem va minh da co rat mong su quan tam cua cac quy cong ty va cac ban nganh ve kinh doanh cac nganh xay dung dan dung va cong nghiep.
Rat mong cac quy cong ty giup do va tao dieu kien de co nhu cau viec lam trong nhung thoi gian toi
KInh Mong Cac Quy Cong Ty.
Xin Chan thanh cam on cac ban nganh cua cong ty nhung loi ke khai tren hoan toan chinh xax voi ban thanh cua nguoi tim viac lam.
2011 Chung Chi Hanh Nghe Giam Sat Xay Dung: - Xay Dung Dan Dung Va Cong Nghiep-Ha Tang Ke Thuat-Thuy Dien Thuy Loi-He Thong Cau Duong. Vien Quan Ly Dao Tao Cong Nghe Ha Noi da qua 8 nam kinh nghiem ve giam sat thi cong cong trinh

Kinh nghiệm làm việc

Tháng 4/2004 đến 30/4/2011:
Tu Van Giam Sat, Giam Sat Thi Cong, Chuyen Thi Cong Nha Pho, Biet Thu, Khu Cung Cu, Khu Cong Nghiep, Cac Nha Xuong Khu Cong Nghiep, Tham Gia Tu Van Ve Ket Cau Cong Trinhkhu Dan Cu, Ha Tang Ky Thuat Ca
Công ty: Cong Ty Cp Lap May Dien Nuoc Va Xay Dung
Mô tả công việc:
- Tu nam 2004 den nam 2005 lam tai Ha Noi Du An: Khu chung cu trung hoa, trung kinh Ha Noi
- Chuc Vu: Can bo ky thuat giam sat thi cong ve phan tho den hoan thien, noi that cong trinh, lam ho so thanh quyet toan cho cong ty.
- Tu Nam 2005 den nam 2006 Lam Tai Dong Nai:Du An:Ha tang ky thuat khu dan cu phuoc an - long tho - nhon trach - dong nai.
- Chuc vu: Can bo ky thuat giam sat thi cong va lam ho so thanh quyet toan cho cong ty.
- Tu nam 2006 den nam 2008 lam tai Dong Nai: Du An Khu dan cu phuoc an - long tho - nhon trach - Dong Nai. Cong Trinh: Xay 7 Can Nha pho mau cho cong ty.
- Chuc Vu: Can bo ky thuat giam sat thi cong va kiem tra ho so thanh quyet toan cua cong ty cp thuan tam thi cong truc tiep.
- Tu nam 2008 den nam 2010 lam tai du an:Ha tang ky thuat do thi sinh thai chanh my , Thi Xa Thu Dau Mot, Tinh Binh Duong.
- Chuc vu: Can bo ky thuat giam sat thi cong va lam ho so thanh quyet toan cho cong ty: chu dau tu: Tap doan phat trien nha va do thi (HUD).
- Dia chi : 159 Dien Bien Phu, Quan Binh Thanh, TPHCM
- Tu than 06 nam 2010 den thang 02/2011 lam tai Duc Hoa ,Long An:Du An Ha Tang ky thuat khu cong nghiep duc hoa III.Xa My Hanh Bac, Huyen Duc Hoa, Tinh Long An.
- Chuc vu: Can bo ky thuat giam sat rhi cong va lam ho so thanh quyet toan.
- Dia chi: 20/69 Ho dac Di, Phuong Tay Thanh, Quan Tan Phu, TPHCM.
- Chu dau tu: Cong ty Cp Dau tu va phat trien long Duc.
- Tu thang 2 nam 2011 den 18 thang 08/2011 thi cong cong trinh: Tram khach T67 bo Quoc phong (Nha Tram Khach 9 tang tu phan tho den hoan thien).
- Dia chi: 66 Pho Quang, P.2, Q tan Binh, TPHCM.
- Chuc vu: Giam sat Ky thuat thi cong thau phu va lam ho so thaanh quyet toan cong trinh.

Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muon duoc lam du toan, ket cau, thi cong va tu van giam sat cong trinh hoac lam ho so du thau va thanh quet toan cong trinh, chuyen trang tri noi that trong va ngoai cong trinh

Kỹ năng sở trường

Kỹ năng/sở trường:
+ chuyen kiem tra lai toan bo ket cau nha pho, chung cu, biet thu, kiem tra lai khoi luong, giam sat thi cong va kiem tra ho so thanh quyet toan cua cac nha thau phu , don vi thi cong truc tiep tai cong trinh, cac du an.
- Lượt xem: 2,195

Hồ sơ tương tự

Tiêu đề hồ sơ Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Khu vực Cập nhật
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công...

Phan Phước Tiến

Đại học

Dưới 1 năm

5-7 triệu Hồ Chí Minh 22-05-2017
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công...

Lê Anh Khoa

Đại học

Trên 5 năm

12-15 triệu Bình Dương 24-05-2017
Giám Sát Công Trình Xây Dựng - Nội...

Nguyễn Việt Quân

Đại học

2 năm

7-10 triệu Nghệ An 25-05-2017
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công...

Kiều Công Thành

Đại học

2 năm

7-10 triệu Hà Nội 23-05-2017
Kĩ Sư Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp

Hoàng Mai Lộc

Đại học

3 năm

10-12 triệu Hà Nội
Hải Dương
21-05-2017
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng

Trần Lê Thảo My

Cao đẳng

2 năm

5-7 triệu Hồ Chí Minh 23-05-2017
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng

Bùi Văn Tường

Đại học

3 năm

10-12 triệu Hồ Chí Minh 20-05-2017
Giám Sát Công Trình Xây Dựng

Nguyễn Xuân Vịnh

Đại học

Trên 5 năm

15-20 triệu Hà Nội 25-05-2017
Thực Tập Ngành Xây Dựng

Phạm Văn Nam

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

3-5 triệu Hồ Chí Minh 19-05-2017
Giám Sát Công Trình Xây Dựng

Lê Huỳnh Hữu Vinh

Cao đẳng

Dưới 1 năm

5-7 triệu Hồ Chí Minh
Bến Tre ...
20-05-2017

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn