Jordan Manufacturing Vietnam_Công ty TNHH MTV Jordan Manufacturing Việt Nam

Công ty Jordan Manufacturing Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của Mỹ, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, KCN Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí...
Chia sẻ

Việc làm Jordan Manufacturing Vietnam_Công ty TNHH MTV Jordan Manufacturing Việt Nam tuyển dụng

Đã tìm thấy 2 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Jordan Manufacturing Vietnam_ TNHH MTV Jordan Manufacturing Việt Nam

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn